INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > Nutricijnen > Vitamine A (retinol)
 
 

Nutriënten - Nutricijnen - Neurotransmitters

Vitamine A (retinol)
wat Vitamine A is een in vet oplosbaar vitamine. Retinol komt enkel voor in dierlijk vet (ghee,...) & orgaanvlees (lever!).
Het kan eveneens uit ß-caroteen (=pro-vitamine A) in de dunne darm worden gevormd.
Doorgaans wordt aangenomen dat ß-caroteen alléen niet de volledige behoefte kan dekken, en dat (dierlijk) retinol in de voeding dient voor te komen.
werking Het is een antioxidant en heeft kankerbestrijdende eigenschappen (niet bij rokers) die worden versterkt in combinatie met EGCG.
Vitamine A is essentieel voor de vorming van capillairen en dus voor de voedsel-voorziening van alle organen (de huid!).
Vit.A verbetert het zicht en voorkomt nachtblindheid, versterkt ashti dhatu & helpt bij een te snel werkende schildklier.
dosis 1 microgram (µg) vit.A = 1 RE (retinol-equivalent).
Voor bčtacaroteen geldt 6µg = 1 RE, voor andere carotenoļden: 12µg = 1 RE.
Bovengrens vitamine A = 700 µg (kinderen) & 3000 µg (volwassenen) per dag.
Bij zwangerschap wordt geen retinol maar bčtacaroteen voorgesteld, 5 ą 10.000 µg)
toxiciteit Toxische retinol-concentraties komen zelden voor, en dan voornamelijk bij mensen die via suppletie te hoge doses innemen, alsook bij mensen die frequent orgaanvlees (lever!) eten.
Symptomen zijn: pijnen, gebrek aan eetlust, nausea, gele huid, gewichtsverlies, vergrootte lever, vermoeidheid, botontkalking, botbreuken, menstruatiestoornissen.
In zeldzame gevallen leidde dit tot de dood.

Matige overschrijding van het normale maximum geeft vaak enkel subklinische klachten. Vaak zijn die gerelateerd aan een verstoorde werking van de schildklier & de bijnieren, een vit.D-tekort, een vit.E-tekort (vnl gamma-E-tocoferol), een Zn- & Se- tekort, tekorten aan andere anti-oxidanten, ...
bloedwaarden 80 tot 90% v/d vitamine A is opgeslagen in de lever. De hoeveelheid circulerend retinol (in bloed-serum) is niet echt een betrouwbare waarde, daar die o.m. erg afhankelijk is van een recente inname (via voeding of suppletie).
Toxische vitamin A niveaus in nuchter serum stijgen van normaal (28 ą 86 μg/dL [1 ą 3 µmol/L]) tot > 100 μg/dL (> 3.49 µmol/L), soms tot > 2000 μg/dL (> 69.8 µmol/L). Hypercalciemie (verhoogd calcium) wordt dan tegelijk waargenomen.

KAYA CHIKITSA: inhoudstafel - KAYA CHIKITSA: ABC index