INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > Nutricijnen > GABA
 
 

Nutriënten - Nutricijnen - Neurotransmitters

GABA
wat GABA  (gamma-amino-butyric-acid of gamma-amino-boterzuur) is een belangrijke relaxerende neurotransmittor die een centrale rol speelt in het functioneren van onze hersenen.
werking Het is niet bewezen of toegediende GABA de bloed-hersen-barriere passeert. Sommige mensen slapen gemakkelijker met een combinatie van GABA, triptophaan & L-theanine.
Door sommigen wordt GABA afgeraden bij verslaving, daar het mogelijks de drang kan versterken, anderen zweren erbij. 
Zou helpen bij het stoppen met roken.
Inwerken op GABA-receptoren met agonisten of analogen verbetert slaap, vermindert angst, verwarring, pijn & depressie.
dosis Dosis: 3 ą 15gr GABA/dag. Bij voorkeur sub-linguaal toe te dienen.
GABAa - receptor  analogen GABAa - receptor analogen oefenen de werking uit van GABA op diens receptoren:
- GABA zelf (zie hoger)
- Nicotinoyl-GABA (Picamilon) = een combinatie van B3 en GABA - passeert de bloed-hersenbarričre wel - 100 ą 300mg/dag
- L-glutamine: zie aldaar
GABAa - receptor agonisten GABAa - receptor agonisten werken in op de GABAreceptoren en hebben een ± gelijkaardige relaxerende werking:
- benzo's, barbituraten, anęsthetica, alcohol, sommige psychedelische middelen ...
- valeriaan - met ook enige "gewenning" net als benzo's - toch als adjuvans te overwegen (250 à 750mg v/h concentraat) (zie aldaar)
- L-theanine: tot 3 x 200mg
- Skullcap (Scutellaria lateriflora - blauw glidkruid) : nogal een favoriete (sattvische) remedie bij Frawley; dosis 1 ą 2gr/dag v/h kruid of 200 ą 400mg (wortel)extract.
- kava kava: zie aldaar
- Niacinamide (B3) in hoge doses - werkingsmechanisme niet goed gekend
GABA-transaminase inhibitor

GABA-transaminase inhibitor: remt de afbraak van GABA:
- Melissa officinalis

KAYA CHIKITSA: inhoudstafel - KAYA CHIKITSA: ABC index