INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > Nutricijnen > CBD - Cannabidiol
 
 

Nutriënten - Nutricijnen - Neurotransmitters

CBD - Cannabidiol
wat Cannabidiol (CBD) is een niet psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis (Cannabis sativa).
CBD interageert met het effect van THC (Tetrahydrocannabinol of het belangrijkste psychotrope metaboliet van cannabis) via de leverenzymen.
Cannabidiol maakt circa 3-4% van een cannabisextract uit.
Het werkingsmechanisme is onafhankelijk van de cannabinoïdereceptoren.
werking CBD werkt bij proefdieren als antipsychoticum en sedativum.
CBD is de enige cannabino´de waarmee verschillende gecontroleerde experimentele studies evenals klinisch onderzoek bij mensen is uitgevoerd. Ze rapporteren een positoef resultaat bij: multiple sclerose, neuropathische pijn, schizofrenie, bipolaire manie, sociale fobie, slapeloosheid, ziekte van Huntington en epilepsie.
Bij proefdieren heeft CBD anti-epileptische, anti-emetische, anti-inflammatoire en antipsychotische eigenschappen en is bovendien werkzaam tegen reumato´de artritis.
CBD blijkt bovendien werkzaam tegen toxiciteit door N-methyl-D-asparaginezuur en bŔta-amylo´d, evenals bij ischemische schade (weefselschade door zuurstoftekort, bv bij infarct).
Op verschillende manieren heeft CBD bovendien een neuroprotectief effect, en mogelijk is het daarom van betekenis bij cerebrovasculair accident, de ziekte van Parkinson, traumatische hersenbeschadiging en epilepsie.
bijwerkingen De stof heeft bijna geen bijwerkingen noch enige psychoactieve werking, noch is er risico op verslaving.
   

KAYA CHIKITSA: inhoudstafel - KAYA CHIKITSA: ABC index