INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > HERBOLOGIE index
 
 

HERBOLOGIE index

Nederlands Français
Terminologie van de Therapeutische Effecten
Kruiden in de keuken
Terminologie des Effets Thérapeutiques
Épices en cuisine
Kruidenrepertorium:
* gesorteerd in het Nederlands
* sorted in English
* in het Latijn (botanische namen)
* in het Sanskriet-Hindi
Répertoire des Remèdes Herbes:
* triés en Français
* sorted in English
* en Latin (noms botaniques)
* en Sanscrit-Hindi

Noot: momenteel zijn enkel de basis-fiches voorhanden. De besprekingen per kruid zijn in voorbereiding.
Indien er bij de bespreking enkel staat:
< Tegenindicatie: zwangerschap >
kan je deze fiche als 'nog niet besproken' beschouwen.

Note: A cet instant, seuls les fiches de base sont diponibles. Les commentaires sont en préparation.
Si, dans le commentaire, il est seulement mis:
< Contre-Indication: grossesse >
vous pouvez considérer cette fiche comme 'sans commentaire'.
Pré-selecties Pré-selections
Nervina voor Vata Nervins pour Vata
   

 

Andere LINKS Autres LIENS
KAYA CHIKITSA: inhoudstafel
KAYA CHIKITSA: ABC index
Nutricijnen
KAYA CHIKITSA: contenu
KAYA CHIKITSA: index ABC
Nutricaments