INTRANET

TOEGANGSPAGINA - PAGE D'ACCÈS
Uw toegangscodes hier invoeren:
Introduire ici vos codes d'accès:

 

 

 

Het Intranet is voorbehouden aan (oud-) leerlingen van onze school, die de intensieve "KAYACHIKITSA", gevolgd hebben, en die betaald hebben voor voor deze toegang (voorheen: voor de CD-ROM).

Indien u nog geen in-log-gegevens hebt, contacteer het secretariaat.

Andere personen bekomen noch een paswoord noch een antwoord.

L'Intranet est réservé aux (anciens) élèves de notre école, qui ont suivi l'intensif "KAYACHIKITSA",
et qui ont payé pour cet accès
(avant: pour le CD-ROM).

Si vous n'avez pas encore d'identifiant, contactez le secrétariat.

Autres personnes n'obtiendront ni de mot de passe ni de réponse.

Noteer dat - vanaf 1 september 2018 - een kleine jaarlijkse bijdrage zal gevraagd worden voor de actualisatie & het onderhoud van deze site.

Gelieve de details op deze pagina te vinden vanaf 1 augustus.

Notez que - à partir du 1er septembre de 2018 - une petite contribution annuelle sera demandée pour le maintient du site et ses mises à jour.

Merci de vérifier les détails sur cette page à partir du 1er août.