INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > HERBS abc >
 
 

HERBOLOGIE

Triphala
LATIN triphala
SANSKRIT/HINDI triphala
name triphala
naam triphala
nom triphala
deel-partie vrucht-fruits
virya ushna (heet-chaud)
vipaka katu (reducerend-reducteur)
dosha [ Vata ≡ ] ⁞⁞⁞ [ Pitta ≡ ] ⁞⁞⁞ [ Kapha ≡ ]
guna rajas
rasas zoet-doux-madhu, zuur-acide-amla, scherp-piquant-katu, bitter-amer-tikta, wrang-astringent-kasaya
therapeutica anti-bio, laxantia, hemostatica, anti-diarrhee, tonica, rasayana, expectorantia, nervina
dhatus rasa, rakta, mamsa, medha, asthi, madja, shukra/arta
bespreking commentaires

 
Tegenindicatie: zwangerschap Contre-Indication: grossesse
   
legende légende
virya: energie, het vrijwel onmiddelijk effect (verwamend of verkoelend)
vipaka: het effect na vertering: weefsel opbouwend of - reducerend
≡ brengt de dosha in evenwicht
▼ vermindert de dosha
(↓) vermindert de dosha bij overdadig gebruik
▲ vermeerdert de dosha
(↑) vermeerdert de dosha bij overdadig gebruik
therapeutica: klik hier voor een overzicht
dhatus & srotas: klik hier voor een overzicht
De vermelde dhatus zijn deze die door de remedie gevoed & ondersteund worden.
virya: énergie, l'effet presque immédiat (chauffant ou refroidissant)
vipaka: l'effet après digestion: réducteur ou constructeur de tissus
≡ équilibre le dosha
▼ diminue le dosha
(↓) diminue le dosha en cas d'utilisation excessive
▲ augmente le dosha
(↑) augmente le dosha en cas d'utilisation excessive
therapeutica: cliquez ici pour un aperçu général
dhatus & srotas: cliquez ici pour un aperçu général
Les dhatus mentionnés sont ceux qui sont nourris et soutenus par le remède.
LINKS LIENS
Alle KRUIDEN
KAYA CHIKITSA: inhoudstafel
KAYA CHIKITSA: ABC index
Nutricijnen
Tous les remèdes HERBES
KAYA CHIKITSA: contenu
KAYA CHIKITSA: index ABC
Nutricaments