INTRANET
AUM Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu - AUM Shantih Shantih Shantih AUM
 
 
iNTRANET > HERBS abc >
 
 

HERBOLOGIE

Shilajit
LATIN asphaltum purif
SANSKRIT/HINDI shilajit
name shilajit
naam shilajit
nom shilajit
deel-partie  -- -
virya ushna (heet-chaud)
vipaka katu (reducerend-reducteur)
dosha [ Vata ▼ ] ⁞⁞⁞ [ Pitta ▲ ] ⁞⁞⁞ [ Kapha ▼ ]
guna rajas
rasas scherp-piquant-katu, bitter-amer-tikta, wrang-astringent-kasaya
therapeutica alterativa, anti-bio, tonica, rasayana, diuretica, 
dhatus madja, shukra/arta
bespreking commentaires
Belangrijke rasayan voor vata & kapha, nieren, pancreas (diabetes), longen, skelet.
Het vermindert ontsteking (bvb bij artritis)
Beschermt tegen de ouderdom.
Shilajit is een adaptogeen.
Preventief kan iedereen dit nemen, zoals bvb in chyavanprash.
 
Tegenindicatie: zwangerschap
Shilajit bevat triterpenen en humuszuren, die in sama-conditie hoofdpijn kunnen veroorzaken.
Contre-Indication: grossesse
PrimaVie® shilajit is een adaptogeen die het mitochondriaal metabolisme ondersteunt. Het helpt suikers & vetten omzetten in ATP (=cellulaire energie). Wanneer gecombineerd met ubiquinol CoQ10 verhoogt dit effect.  
legende légende
virya: energie, het vrijwel onmiddelijk effect (verwamend of verkoelend)
vipaka: het effect na vertering: weefsel opbouwend of - reducerend
≡ brengt de dosha in evenwicht
▼ vermindert de dosha
(↓) vermindert de dosha bij overdadig gebruik
▲ vermeerdert de dosha
(↑) vermeerdert de dosha bij overdadig gebruik
therapeutica: klik hier voor een overzicht
dhatus & srotas: klik hier voor een overzicht
De vermelde dhatus zijn deze die door de remedie gevoed & ondersteund worden.
virya: énergie, l'effet presque immédiat (chauffant ou refroidissant)
vipaka: l'effet après digestion: réducteur ou constructeur de tissus
≡ équilibre le dosha
▼ diminue le dosha
(↓) diminue le dosha en cas d'utilisation excessive
▲ augmente le dosha
(↑) augmente le dosha en cas d'utilisation excessive
therapeutica: cliquez ici pour un aperçu général
dhatus & srotas: cliquez ici pour un aperçu général
Les dhatus mentionnés sont ceux qui sont nourris et soutenus par le remède.
LINKS LIENS
Alle KRUIDEN
KAYA CHIKITSA: inhoudstafel
KAYA CHIKITSA: ABC index
Nutricijnen
Tous les remèdes HERBES
KAYA CHIKITSA: contenu
KAYA CHIKITSA: index ABC
Nutricaments